Bộ Lao động Đài Loan (MOL) đã quyết định vào hôm nay 08/10/2021 tăng mức lương tối thiểu hàng tháng và hàng giờ của Đài Loan thêm 5%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Từ ngày 1/1/2022 Đài Loan tăng lương cơ bản lên 25.250 Đài tệ hàngtháng.

Xem tỷ giá tiền Đài Loan hôm nay tại đây để biết 1 tháng lương bên Đài bằng bao nhiêu tiền Việt.

Mức tăng 5% sẽ nâng mức lương tối thiểu hàng tháng từ 24.000 Đài tệ (857 USD) hiện nay lên 25.250 Đài tệ và mức lương tối thiểu theo giờ từ 160 Đài tệ lên 168 Đài tệ, theo Ủy ban Đánh giá Mức lương Tối thiểu.

Quyết định vẫn phải được Nội các thông qua, nhưng Nội các hầu như luôn tuân theo khuyến nghị của ủy ban.

Quyết định của ủy ban tiếp cận với kỳ vọng của các nhóm lao động, vốn kêu gọi tăng 6-8%.

Các nhóm doanh nghiệp ở Đài Loan đã kêu gọi rằng không nên tăng lương tối thiểu quá 3%.

Được thành lập theo MOL, ủy ban bao gồm các quan chức chính phủ chịu trách nhiệm về lao động và kinh tế, và đại diện của lao động, khu vực tư nhân và học viện.

Theo quy định của pháp luật, phải tổ chức cuộc họp xem xét mức lương tối thiểu vào quý 3 hàng năm.