THÔNG TIN ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tiêu đề Mức lương Địa điểm Số lượng Giới tính Ngày phỏng vấn

DU HỌC ĐÀI LOAN 2023 - những điều cần biết ngay lúc này ???

27.000.000 ĐÀI LOAN 1000 NAM NỮ LIÊN TỤC

DU HỌC ĐÀI LOAN 2023 HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM ĐÀI LOAN

27.000.000 ĐÀI LOAN 1000 NAM NỮ LIÊN TỤC

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN UY TÍN XKLD ĐÀI LOAN | LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN

DU HỌC ĐÀI LOAN VỪA HỌC VỪA LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KUNSHAN- DU HỌC ĐÀI LOAN TRƯỜNG CÔN SƠN ĐÀI NAM

27.000.000 ĐÀI NAM 200 NAM NỮ LIÊN TỤC

Đại học Khoa học và Công nghệ Thành phố Đài Bắc

27.000.000 ĐÀI LOAN 1000 NAM NỮ LIÊN TỤC

DU HỌC VỪA LÀM TRUNG QUỐC - ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG ĐÔNG

20.000.000đ trung quốc - Triệu khánh 2000 nam nữ liên tục

DU HỌC ĐÀI LOAN 2024 HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM ĐÀI LOAN

35000000 đài loan 1000 NAM NỮ liên tục
Tiêu đề Mức lương Địa điểm Số lượng Giới tính Ngày phỏng vấn
Tiêu đề Mức lương Địa điểm Số lượng Giới tính Ngày phỏng vấn

Du học Đài Loan năm 2023-2024 Những điều cần biết ?? 

27.000.000 ĐÀI LOAN 1000 NAM NỮ LIÊN TỤC

Những điều cần biết đi lao động đài loan 2024 , đi lao động đài loan 2024 cần biết rõ ???

27.000.000 đài loan 100 nam nữ liên tục

Tăng lương cơ bản lao động đài loan 2024 lên 27.470 đài tệ

DU HỌC ĐÀI LOAN Đại học Đạm Giang (Đại học TamKang) – TamKang University

35000000 đài loan 100 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN Đại học Tỉnh Ngô (Hsing Wu University)

27.000.000 đài loan 1000 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC KIỆN HÀNH ĐÀO VIÊN

27.000.000 ĐÀI BẮC 100 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN Đại học Vạn Năng – Vanung University ĐÀO VIÊN

27.000.000 ĐÀO VIÊN 100

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC LONG HOA ĐÀO VIÊN

27.000.000 ĐÀO VIÊN 100 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC MINH TÂN ĐÀO VIÊN

27.000.000 ĐÀO VIÊN 100 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN Đại học Khoa học và Công Nghệ Thành Phố Đài Bắc

27.000.000 ĐÀI BẮC 100 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC KIẾN QUỐC CHƯƠNG HÓA

27.000.000 CHƯƠNG HÓA 100 nam nữ

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC HOẰNG QUANG THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

27.000.000 đài loan

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC GIA NAM CHIANAN NHÂN ĐỨC ĐÀI NAM

27.000.000 ĐÀI NAM 100 liên tục

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC NAM ĐÀI YONGKANG ĐÀI NAM

27.000.000 ĐÀI NAM 1000 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN Trường đại học khoa học và công nghệ Côn Sơn KHU DŨNG KHANG ĐÀI NAM

27.000.000 ĐÀI NAM 100 NAM NỮ

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC ĐỨC MINH ĐÀI BẮC

27.000.000 đài loan 1000

Những điều cần biết khi đi du học Đài Loan năm 2022 , du học đài loan 2022

DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC LONG HOA ĐÀO VIÊN
DU HỌC ĐÀI LOAN ĐẠI HỌC LONG HOA ĐÀO VIÊN

I. Thông tin về khoa quản lý trường Long Hoa

Khoa Quản lý tại Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa được thành lập vào năm 2001. Hiện tại, trường Long Hoa bao gồm 5 khoa, đó là Khoa Quản lý Công nghiệp, Thương mại Quốc tế, Tài chính, Quản lý Thông tin (bao gồm cả chương trình sau đại học MIM) và Kinh doanh. Quản trị (bao gồm cả chương trình sau đại học MBA).

Chương trình tại đây tích hợp và ứng dụng các công nghệ và quản lý liên quan đến doanh nghiệp điện tử. Với mục đích phát triển và đào tạo những sinh viên có năng lực quản lý để tham gia thành công vào thị trường việc làm trong kỷ nguyên điện tử sau khi tốt nghiệp.

Để đạt được các đặc điểm và mục tiêu tổng thể, trường Long Hoa nhấn mạnh việc đào tạo chứng chỉ năng lực chuyên môn và cung cấp cho sinh viên cơ chế khuyến khích để khuyến khích họ đạt được các chứng chỉ chuyên môn liên quan. Nó cũng thúc đẩy hợp tác với các công ty để tăng cường nghiên cứu và đổi mới của các doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên và sinh viên nâng cao khả năng thực hành.

II. Chương trình đào tạo Đại học Long Hoa (Lung Hwa)

1. Tài chính

Mục tiêu cơ bản của việc đào tạo là giúp sinh viên trau dồi kiến thức chuyên môn về tài chính, đồng thời củng cố ngôn ngữ và các quy định liên quan đến tài chính, và các kỹ thuật đa phương tiện, nhằm nuôi dưỡng nhân lực tài chính đa năng.

Để bắt kịp xu hướng thành lập các công ty cổ phần tài chính và hội nhập kinh doanh tài chính, chúng tôi cung cấp các khóa học về lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm, đồng thời củng cố ngôn ngữ, các quy định liên quan đến tài chính và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ đa phương tiện để giúp sinh viên có phát triển cân bằng về các khía cạnh khác nhau của ngành dịch vụ tài chính.

mobilead 16 5887164 41325

2. Kinh doanh quốc tế

Được thành lập vào năm 1989, ngành Kinh doanh Quốc tế đã chứng kiến ​​sự chuyển đổi của Long Hoa từ một trường cao đẳng cơ sở lâu đời thành một trường đại học kỹ thuật non trẻ. Được đánh giá cao về sự xuất sắc trong giáo dục, trường Long Hoa đã hơn một lần được Bộ Giáo dục đánh giá là một trong những sở kinh doanh tốt nhất trên toàn quốc.

Hai chương trình đại học hiện đang được cung cấp để đáp ứng nhu cầu của các nhóm sinh viên khác nhau. Chương trình bốn năm được thiết kế chủ yếu cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương quan tâm đến sự nghiệp kinh doanh liên quan đến thương mại quốc tế. Chương trình hai năm dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học cơ sở có cùng mục tiêu nghề nghiệp. Cả hai chương trình đều cung cấp các nghiên cứu toàn diện và liên quan chặt chẽ đến các chủ đề kinh tế, lý thuyết và thực hành thương mại quốc tế, tài chính, tiếp thị, luật thương mại quốc tế và thương mại điện tử. Ngoài việc phát triển năng lực phân tích phản biện của sinh viên, khoa cũng nhấn mạnh trình độ thông thạo ngôn ngữ và kỹ năng máy tính nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia tiềm năng đáp ứng những thách thức ngày càng tăng của cạnh tranh toàn cầu.

Trường Đại Học Long Hoa

3. Quản trị kinh doanh

Quản trị Kinh doanh lập kế hoạch chi tiết xây dựng dự án cho kế hoạch giáo dục trung dài hạn 5 năm và điều chỉnh hàng năm dựa trên các mục tiêu phát triển đại học và cao đẳng, môi trường xã hội và hướng phát triển công nghiệp , việc xem xét việc làm của sinh viên tốt nghiệp và sự phát triển học thuật của đội ngũ giảng viên của chúng tôi.

Để thực hiện mục tiêu giáo dục hướng đến sinh viên, bộ sửa đổi các khóa học liên quan theo yêu cầu việc làm của sinh viên tốt nghiệp dựa trên khảo sát từ sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Cuộc khảo sát cho thấy sinh viên tốt nghiệp được làm việc tại ba ngành tiếp thị, quản lý chung và quản lý hệ thống thông tin và tham gia vào công việc hành chính và quản lý ở cấp độ đầu vào. Ngoại trừ các kỹ năng chuyên môn cơ bản, các yêu cầu mong muốn nhất để thực hiện các công việc này là khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và quản lý thông tin. Bộ mang lại mục tiêu giáo dục của chúng tôi thông qua việc trau dồi năng lực cạnh tranh quan trọng và nắm vững trình độ làm việc.

4. Quản lý thông tin trường Long Hoa

Mục tiêu giáo dục đại học: Ảnh nhóm về các hoạt động của sinh viên quản lý tài sản. Ngành công nghiệp thúc đẩy yêu cầu phát triển và bảo trì phần mềm, lập kế hoạch và quản lý mạng, quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu, các ứng dụng và tích hợp điện tử công nghiệp cũng như các dịch vụ thông tin chuyên nghiệp khác và nhân viên quản lý.

Phát triển năng lực của học sinh trong suy nghĩ độc lập, học tập, giải quyết vấn đề và đổi mới.

Nâng cao năng lực thuyết trình và giao tiếp, phản ứng, làm việc nhóm và ngoại ngữ của học sinh.

Các tính năng của trường đại học:

  • Nhấn mạnh vào đạo đức và học tập dịch vụ
  • Nhấn mạnh vào khả năng tuyển dụng.
  • Kết hợp đổi mới, sáng tạo và quản lý thông tin.

5. Quản lý công nghiệp

mobileadv 126 8706570 16100

Mục đích của việc thành lập Bộ môn QLCN là nhằm ươm mầm những tài năng lãnh đạo cao nhất, có năng lực chuyên môn, có tư duy đạo đức doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp. Do đó, lý thuyết và thực hành quản lý công nghiệp phải được tích hợp để tăng cường sự hợp tác giữa chính phủ-trường đại học-công nghiệp và đưa ra các thành tựu học tập và kết quả nghiên cứu để khen thưởng xã hội.

Để đáp ứng xu hướng phát triển công nghiệp và đặc điểm phát triển các vấn đề học đường của “hạnh phúc học tập [123]”, chúng tôi thiết lập hai chương trình giảng dạy liên ngành, đó là tích hợp sản xuất-thương mại và thông tin hóa chuỗi cung ứng, và ba khóa học đặc biệt về quản lý học viện công nghiệp, công nghiệp điện hóa và ra quyết định quản lý. Những điều này giúp sinh viên đạt được chuyên ngành thứ hai và nâng cao kinh nghiệm thực tế. Dự án hợp tác giữa ngành và học viện được thực hiện với tính năng giảng dạy thực tế và cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia thực tập tại doanh nghiệp và phát triển các ý tưởng nghề nghiệp đúng đắn, có lợi cho việc học tập nâng cao và khởi nghiệp sau này của sinh viên.

Để được tư vấn cụ thể hơn về đơn hàng, chi phí, điều kiện. Hãy để lại thông tin cá nhân để chúng tôi liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

Click số sao để đánh giá chất lượng bài viết!

điện thoại

0988771986

điện thoại

0989680984

zalo

Mr Kiên

zalo

Mrs Hương